Editor de continguts

angle-left La Sagrada Família implanta la jornada contínua com a mesura de conciliació familiar

El Patronat de la Sagrada Família ha decidit implantar a partir de l’1 de gener del 2023 la jornada contínua entre el personal intern contractat. Aquesta mesura ve precedida per una reflexió del Patronat d’avançar en la millora de la conciliació entre la vida familiar i laboral. En aquest sentit, ha ofert la possibilitat als treballadors d’acollir-se a un horari laboral amb jornada contínua. Per tal de garantir l’activitat dels diferents departaments, els equips s’han organitzat garantint que cada tarda el servei quedi cobert.

L’horari d’atenció als visitants continuarà sent l’actual.