Editor de continguts

angle-left Comunicat del Cardenal Joan Josep Omella i Omella, Arquebisbe de Barcelona, a la ciutadania de Barcelona: «Els camins del Senyor són inescrutables»

Al Poble de Déu que pelegrina a Barcelona.
Amb immens dolor us comunico que el nostre estimat bisbe auxiliar Mons. Antoni Vadell i Ferrer ens ha deixat, ha anat a la casa del Pare.
La medicina, els metges i el personal sanitari han fet el que estava al seu abast, però no han pogut fer-hi més.
Tots nosaltres, poble sant de Déu, hem resat i seguit de prop la seva evolució i ens dol la seva marxa tan ràpida i gairebé sense poder acomiadar-nos-en.
El confiem a les mans amoroses de la Mare de Déu sota les advocacions tan estimades per ell com la de la Mercè, Montserrat i la Mare de Déu de Lluc.
Demanem i confiem que des de la casa del Pare ens ajudi en la tasca evangelitzadora que amb tanta il·lusió portava al cor de pastor.
Posem a les mans del Senyor la seva mare, Da Antonia, el seu germà Joan i altres familiars, així com les persones que l'han atès amb tanta entrega en aquest temps de malaltia.
Estimat germà Antoni, descansa en pau. Tingues-nos presents al teu cor de germà i amic, perquè nosaltres et portem al nostre. Que Crist ressuscitat et doni la vida per sempre.

† Cardenal Joan Josep Omella i Omella, Arquebisbe de Barcelona