Editor de continguts

angle-left El Patronat de la Junta Constructora constitueix les comissions assessores per al 2026

La Junta Constructora de la Sagrada Família va aprovar al patronat del 20 de setembre la creació de diverses comissions que tenen com a finalitat definir les accions per a la commemoració del centenari de la mort l’arquitecte Antoni Gaudí, el 2026.

Constituïdes el 16 de novembre, es divideixen per Actes Acadèmics, Actes Religiosos i Actes Socioculturals, i es compta amb diverses personalitats vinculades a la cultura, la religió i el món acadèmic.