Avís legal

I. Informació per acomplir l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic – L34/2002 – (LSSICE )

Titular: Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família
Domicili social: Mallorca, 401. Barcelona 08013
Adreça electrònica de contacte: 
informacio@ext.sagradafamilia.org.
Dades registrals: Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, amb el número 237-SE/F
CIF: G-58302928

Preus dels productes: Els preus de les entrades estan descrits en l’apartat «Tiquets » dins de la secció «Organitza la teva visita» del portal. Pel que fa al preu de les visites guiades, també està descrit en aquest mateix apartat.

 

II. Política de recollida i tractament de dades de caràcter personal

Mitjançant aquest avís, la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família (d’ara endavant, Junta Constructora), domiciliada a Barcelona, carrer de Mallorca, 401, CIF G-58302928 i amb adreça electrònica informacio@ext.sagradafamilia.org, informa els usuaris del portal www.sagradafamilia.org sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat que els usuaris de l’esmentat portal decideixin lliurement i voluntàriament si volen facilitar a la Junta Constructora les dades personals que se’ls pot requerir o obtenir, com a conseqüència de la subscripció o l’alta en algun dels canals del web. Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal regirà també en els casos en què els usuaris decideixin enviar un correu electrònic a través de les adreces contemplades al portal i, per tant, facilitin dades de caràcter personal a la Junta Constructora. La Junta Constructora es reserva la facultat d’adaptar aquesta política a les novetats legislatives. En aquest supòsit, s’anunciaran els canvis introduïts al més aviat possible.

Alguns serveis o canals del portal poden contenir previsions específiques en matèria de protecció de dades personals, previsions que, si escau, s’establiran en els formularis de recollida de dades concrets per advertir-ne l’usuari.

Llevat que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals dels formularis són voluntàries, sense que la manca de contesta impliqui un perjudici en la qualitat dels serveis. No obstant això, en alguns supòsits hi ha dades que són necessàries per gestionar el servei i/o canal concret. En els formularis de recollida de dades s’indiquen amb un asterisc els camps que és necessari emplenar obligatòriament per accedir al servei o el canal de què es tracti.

Les dades recollides a través del portal www.sagradafamilia.org seran objecte de tractament i es recolliran en un fitxer automatitzat de la Junta Constructora, domiciliada a Barcelona, carrer de Mallorca, 401, amb CIF G-58302928, amb la finalitat pròpia de cada formulari. Així mateix, la Junta Constructora podrà tractar les dades amb la finalitat d’enviar informació a la persona afectada sobre els seus productes i serveis (visites guiades al temple, horaris, activitats al temple, botiga, etc.). Conformement a la normativa aplicable, aquest fitxer està degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agencia Española de Protección de Datos.

La tramesa per part de l’usuari de les seves dades personals implica l’acceptació de la present política de protecció de dades personals i, en concret, el consentiment exprés i inequívoc de l’usuari per a la recollida i el tractament de les seves dades amb les finalitats abans esmentades. En els casos en què l’usuari enviï voluntàriament les seves dades per sol•licitar una determinada informació, la finalitat del tractament serà la de gestionar la sol•licitud i enviar-li la informació demanada.

Si l’usuari facilita lliurement la seva adreça electrònica, autoritza expressament la Junta Constructora perquè li remeti la informació per correu electrònic; tot això, als efectes del que preveu la LSSICE, que prohibeix la tramesa de comunicacions comercials per via electrònica que no hagin estat sol•licitades o expressament autoritzades.

De conformitat amb la normativa vigent, l’usuari pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació de dades adreçant-se per escrit al Departament de Serveis Corporatius, Àrea d’Administració i Finances, situat a Barcelona, carrer de Sicília, 286, baixos (CP 08013). També pot enviar un missatge a l’adreça informacio@ext.sagradafamilia.org per demanar més informació sobre el tractament de dades personals.

Així mateix i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’usuari pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica, enviant un missatge a l’adreça electrònica informacio@ext.sagradafamilia.org amb la indicació «No vull rebre comunicacions comercials».

 

III. Propietat intel•lectual

La Junta Constructora comunica a l’usuari que tots els elements d’aquest portal estan protegits per les disposicions de la propietat intel•lectual i industrial. Per aquest motiu, el text, el disseny, les imatges, les eines, les pàgines, les marques, els noms comercials, els textos i els logotips són titularitat de la Junta Constructora o han estat cedits o llicenciats a favor de la Junta Constructora, i en conseqüència no poden ser utilitzats sense l’autorització prèvia formalitzada per escrit de la Junta Constructora.

 

IV. Galetes (cookies)

El portal www.sagradafamilia.org utilitza galetes per facilitar la navegació a l’usuari. Les galetes emprades pel portal no registren dades de l’usuari, sinó que es limiten a facilitar la baixada de les imatges del portal a partir del segon accés.

Més informació sobre les galetes aquí.

 

V. Enllaços (links)

La Junta Constructora ha d’autoritzar expressament i per escrit l’establiment d’enllaços d’un altre portal adreçats al portal www.sagradafamilia.org.

L’establiment d’un enllaç del portal www.sagradafamilia.org a un altre portal no implica que la Junta Constructora accepti ni aprovi els continguts del portal enllaçat. Tot i això, i en compliment de la normativa vigent, si la Junta Constructora adverteix qualsevol contingut il·legal, suprimirà l’enllaç i ho comunicarà a les autoritats pertinents.

VI. Condicions generals per a la compra d’entrades anticipades

La venda d’entrades anticipades és gestionada pel sistema Clorian de la societat TIQUETEO SPAIN, S.L. Les condicions generals per a la compra d’entrades es poden consultar en el seu portal abans de realitzar el pagament.

 

VII. Visita virtual

Tots els elements de la visita virtual estan protegits per les disposicions de la propietat intel·lectual i industrial. Per aquest motiu, el text, el disseny, les imatges, les composicions sonores, les aplicacions informàtiques, etc. són titularitat de la Junta Constructora Temple Expiatori de la Sagrada Família o han estat cedits o llicenciats a favor de la Junta Constructora, i en conseqüència no poden ser utilitzats sense l’autorització prèvia formalitzada per escrit de la Junta Constructora. En concret, queda prohibida als usuaris de la visita virtual l’alteració dels seus continguts, com també la seva explotació, reproducció, distribució i comunicació pública. En cap cas l’usuari podrà fer una explotació comercial directa o indirecta del contingut, total o parcial, de la visita virtual. Qualsevol infracció de les limitacions d’ús o dels drets de propietat intel•lectual, industrial o anàlegs podrà ser perseguida per la Junta Constructora mitjançant l’exercici de les accions legals que en dret li corresponguin. Els usuaris que accedeixin a la visita virtual estan autoritzats a visualitzar el contingut de l’aplicació, així com a fer-ne reproduccions privades als seus terminals (descàrregues), sempre que els elements siguin reproduïts exclusivament per a ús personal de l’usuari i no siguin cedits ni transmesos a tercers, ni s’instal•lin a servidors connectats a Internet o a qualsevol xarxa local de forma que tercers puguin accedir a la visita a través de mitjans diferents de l’aplicació del portal de la Sagrada Família.

 

VIII. Crèdits

Autors de les fotografies del portal:
© Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família/ Pep Daudé. Reservats tots els drets de les imatges que corresponguin.
© Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família/ Alex Edo i Sobrino. Reservats tots els drets de les imatges que corresponguin.
© Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família/ Merops360.com. Reservats tots els drets de les imatges que corresponguin.
© Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família. Reservats tots els drets de les imatges que corresponguin.