Editor de continguts

angle-left Avancen les tasques de conservació i neteja dels terminals de les torres de Maties i Simó

Tal com va anunciar la Junta Constructora de la Sagrada Família, s’inicien els treballs de conservació i neteja de la façana del Naixement, que es desenvoluparan segons les prescripcions generals redactades en el Pla director de conservació i restauració, aprovat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Després de l’actuació al claustre del Roser, que va finalitzar l’abril d’aquest any, ara s’està redactant el segon projecte d’actuació, centrat en la restauració dels terminals de les torres de Maties i Simó.  

Per elaborar-lo, s’han muntat bastides als terminals, visibles des del carrer, que serveixen per documentar els sistemes constructius dels terminals, comprovar l’estat de conservació dels revestiments exteriors i poder assajar les actuacions que s’hi faran.