Editor de continguts

angle-left La Sagrada Família ha rebut 4.707.367 visitants el 2023

L’any 2023, la Sagrada Família ha comptabilitzat un total de 4.707.367 visitants, una xifra que s’acosta a la del 2019, que es va tancar amb 4.717.881 visites. També suposa una recuperació progressiva respecte del 2022, any en què van entrar a la Basílica un total de 3.781.845 persones.

Atès que el finançament de l’obra és d’origen 100 % privat i, per tant, la font dels ingressos per a la construcció depèn de la venda d’entrades, aquesta normalització progressiva de les visites respecte del 2019 suposa un curs favorable per a la finalització del projecte de Gaudí.