Editor de continguts

angle-left Últim pas abans de culminar la torre de la Mare de Déu

Aquest dimarts, 20 d’abril, segons el pla d’obres del 2021 de la Junta Constructora de la Sagrada Família, comença la construcció del fust o pinacle, peça indispensable per poder coronar al desembre el terminal de la torre de la Mare de Déu amb l’estel.

El fust correspon a la part intermèdia del terminal de la torre. La seva forma és la d’un hiperboloide, que s’inicia en sis potes i que finalitza en tres puntes o braços de suport de l’estel lluminós.

 

La Sagrada Família creix 11 metres

A partir d’avui comença la col·locació, primer, de l’encofrat de fusta i, després, de l’armat de gran part del fust, que serà la peça de major longitud (10,80 metres) que s’ha pujat mai fins ara a la Sagrada Família i que farà arribar la torre fins als 127 metres d’alçària.

 

Properes passes a l’obra

A continuació, i en els mesos vinents, es formigonarà la peça i es recobrirà amb el trencadís. Posteriorment s’acabarà el fust amb la col·locació de la peça prefabricada del terç superior i, al desembre, es culminarà la torre amb l’estel.

 

Com serà el terminal de la torre de la Mare de Déu?

Aquest terminal es compon específicament de tres parts: en primer lloc, i per ordre ascendent, hi ha la corona. Es tracta d’un element fet de pedra i de 6 metres d’alçària que suporta dotze estrelles de forja. Les estrelles rodegen la part inferior del terminal de forma ascendent.

El fust correspon a la part del mig del terminal i fa 18 metres d’alçària. Definit per la geometria d’un hiperboloide, acaba en tres braços que sostenen l’estrella. Tota la seva superfície exterior és de trencadís de tons blancs i blaus. Amb els seus 18 metres d’alçària, el fust es construirà en formigó armat i es recobrirà amb trencadís de colors blaus i blancs.

Per últim, l’estel és l’element final de la torre. Pel que fa a les seves dimensions, té un diàmetre de 7,5 metres i un total de dotze puntes. Totes les cares són de vidre texturat i està il·luminat des de dins. L’estel, l’estel del matí, és el símbol de la Mare de Déu com a mare de Jesús; fidel i protectora, guia vers Jesús, de dia i de nit.