Política de privacitat

Amb la finalitat de mostrar-nos davant els nostres usuaris de manera transparent i de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA detalla en aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT el tractament que fem de les seves dades personals.
A més, la utilització d’aquest lloc web, de les xarxes socials i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari d’acord amb aquesta política de privacitat, inclosa la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.


Responsable del tractament de les dades i informació de contacte

Responsable FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Adreça C/ DE MALLORCA, 401, 08013, BARCELONA
Telèfon 932 080 414
Correu electrònic dades@sagradafamilia.org
Delegat de protecció de dades dpo@sagradafamilia.org


Finalitat del tractament de les dades
Les dades es tracten amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia del web i d’atendre les sol•licituds dels usuaris del web, portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina a la qual s’ha accedit, etc.) a efectes estadístics, aplicar mesures encaminades a la seguretat del web i, si escau, enviar-los informació comercial sobre els nostres productes i serveis per via electrònica.
A més, es tracten per ajudar i resoldre les consultes que se’ns facin telefònicament, gestionar relacions contractuals, gestionar factures i pagaments i, si escau, realitzar enquestes de qualitat del servei. També per al manteniment de llistes de no enviaments comercials en cas que l’usuari hagi comunicat la seva voluntat de no rebre informació comercial.
En cas d’emplenar algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, que es tractaran per a la finalitat per a la qual se sol•liciten.

Legitimació
Les dades es tracten sobre la base del consentiment de l’usuari i el compliment d’obligacions legals.

Destinataris i transferències
Destinataris: FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA.
No es preveu la transferència internacional (fora de l’Espai Econòmic Europeu), excepte amb finalitats d’emmagatzematge i, en tot cas, sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació, d’acord amb l’existència de garanties adequades, així com a entitats adherides a l’acord Privacy Shield (http://www.privacyshield.gov).


Termini de conservació de les dades
Almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència del consentiment.

Drets de les persones
Les persones interessades tenen dret a:

 • Accedir, rectificar i suprimir les seves dades.
 • Sol•licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament o sol•licitar-ne la limitació.
 • Retirar el consentiment prestat, si escau.

Per fer-ho, poden enviar la seva sol•licitud:

 • Per correu electrònic, escrivint a dades@sagradafamilia.org i incloent en l’assumpte la referència «Protecció de dades»
 • Per escrit, dirigint-se a C/ DE MALLORCA, 401 – 08013 BARCELONA (BARCELONA)

El titular de les dades haurà d’adjuntar a la sol•licitud la fotocòpia del DNI.
També pot fer una reclamació davant de l’autoritat de control de protecció de dades.

Veracitat i actualització de les dades
L’usuari ha d’emplenar els formularis amb dades reals, exactes, completes i actuals. L’usuari no ha d’introduir dades corresponents a una altra persona; s’entendrà que les dades han estat facilitades pel titular corresponent. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o relatives a una altra persona.
L’usuari ha de comunicar qualsevol modificació de les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir-les degudament actualitzades.

Seguretat de la informació
La FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris del web. L’usuari ha de tenir en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Menors d’edat
La FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA prohibeix l’ús dels seus serveis web als usuaris menors de catorze anys, excepte amb consentiment exprés dels seus pares o tutors.
Pel que fa a la botiga en línia, únicament poden adquirir productes els majors de divuit anys.
En cap cas el menor pot facilitar dades que permetin obtenir informació sobre els altres membres del grup familiar o sobre les característiques d’aquest grup, com ara dades relatives a l’activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualsevol altra, sense el consentiment del titular d’aquestes dades.

Analítiques web
Aquest web utilitza diverses analítiques per conèixer la manera com es busca, s’utilitza i s’hi accedeix. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal, com per exemple l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el software o hardware de navegació. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir dades estadístiques sobre l’ús del web de l’empresa.

Utilització de funcions i complements de tercers
Aquest web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com per exemple:

 • Analítiques web de tercers.
 • Mapes de tercers.
 • Vídeos de tercers.
 • Compartició a xarxes socials.
 • Botons «favorit», «m’agrada», «+1» i similars.

Una funció o complement d’un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l’usuari i els dominis d’Internet controlats pel tercer, i permet la descàrrega i execució de la funció.
Així mateix, la majoria de complements de tercers recopilen les pàgines que visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder-los oferir posteriorment publicitat adaptada a aquests interessos.

Utilització de la funció Google Analytics proporcionada per Google, Inc.
Aquest web integra funcions analítiques de Google Inc. (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) per conèixer la manera en què els usuaris el busquen, l’utilitzen i hi accedeixen. Per fer-ho, en utilitzar aquest web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google registrar l’activitat de l’usuari, així com informació relativa a la seva adreça IP. Google Analytics fa ús de galetes persistents per elaborar estadístiques anònimes sobre l’ús d’aquest web, de conformitat amb la política de privacitat següent: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=ca
En utilitzar aquest web l’usuari dona a Google el consentiment per al tractament de les seves dades per a les finalitats indicades.

Utilització de funcions proporcionades per Google, Inc.
Aquest web integra funcions de Google Inc. (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA), com per exemple vídeos de YouTube, mapes i botons «+1». Per aquesta raó, en utilitzar el web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google saber que l’usuari ha visitat el web des de la seva adreça IP. Google fa ús de galetes persistents, emmagatzematge local i emmagatzematge local de Flash en el dispositiu de l’usuari, per a diverses finalitats, inclosa la recopilació de l’activitat de l’usuari a Internet, per oferir-li publicitat adaptada als seus interessos, conforme a les seves polítiques de privacitat: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/.
En utilitzar aquest web l’usuari dona a Google el consentiment per al tractament de les seves dades per a les finalitats indicades.