Fons d'Acció Social

Fons d'Acció Social

Fons d'Acció Social

espacio4

espacio4

espacio4

Introducció

A finals del segle XIX, l’Asociación Espiritual de Devotos de San José, amb Josep Maria Bocabella com a president, va decidir construir un temple dedicat a la Sagrada Família.​ En l'acta fundacional del temple, s'anuncia que aquesta ha de ser una obra que «exalci la fe i en què la caritat sigui present».

El 1883 Antoni Gaudí va assumir el projecte de la Sagrada Família, va donar continuïtat a la intenció fundacional del temple i va demostrar sempre una sensibilitat cap a les persones. ​Gaudí tenia molt en compte els obrers que treballaven amb ell i les seves famílies. En una època en què no hi havia pensions ni subsidis, Gaudí es va ocupar de facilitar les feines menys dures als treballadors més grans i, d'aquesta manera, garantir la seva continuïtat laboral.​ Per als fills i filles dels treballadors i els infants del barri, va construir unes escoles mixtes al costat mateix del temple. ​

Connectant, doncs, amb els nostres fundadors, amb l’esperit de Gaudí i amb la doctrina social de l’Església, ​el Patronat de la Junta Constructora de la Sagrada Família impulsa el Fons d’Acció Social de la Sagrada Família, adreçat als col·lectius socialment vulnerables de l’Arxidiòcesi de Barcelona.​

Amb l’objectiu de contribuir a crear una societat més humana, més justa​ i més solidària.

A finals del segle XIX, l’Asociación Espiritual de Devotos de San José, amb Josep Maria Bocabella com a president, va decidir construir un temple dedicat a la Sagrada Família.​ En l'acta fundacional del temple, s'anuncia que aquesta ha de ser una obra que «exalci la fe i en què la caritat sigui present».

El 1883 Antoni Gaudí va assumir el projecte de la Sagrada Família, va donar continuïtat a la intenció fundacional del temple i va demostrar sempre una sensibilitat cap a les persones. ​Gaudí tenia molt en compte els obrers que treballaven amb ell i les seves famílies. En una època en què no hi havia pensions ni subsidis, Gaudí es va ocupar de facilitar les feines menys dures als treballadors més grans i, d'aquesta manera, garantir la seva continuïtat laboral.​ Per als fills i filles dels treballadors i els infants del barri, va construir unes escoles mixtes al costat mateix del temple. ​

Connectant, doncs, amb els nostres fundadors, amb l’esperit de Gaudí i amb la doctrina social de l’Església, ​el Patronat de la Junta Constructora de la Sagrada Família impulsa el Fons d’Acció Social de la Sagrada Família, adreçat als col·lectius socialment vulnerables de l’Arxidiòcesi de Barcelona.​

Amb l’objectiu de contribuir a crear una societat més humana, més justa​ i més solidària.

espacio4

espacio4

espacio4

Objectius

Objectius

Objectius

Línea

Línea

Línea

Els objectius

El Fons d’Acció Social de la Sagrada Família neix amb la clara voluntat de servei a les persones i col·lectius més vulnerables de l’Arxidiòcesi de Barcelona. ​En aquest sentit, el Fons Social està basat en els pilars de:

  • Comunitat: dirigit a les persones que la formen, sense fer-ne cap exclusió.​
  • Equitat: perquè tots tinguem les mateixes oportunitats.​
  • Solidaritat: és el valor humà el que ens empeny a actuar per construir una societat millor.​

L’objectiu principal del Fons d'Acció Social és el de contribuir a fer una societat més humana, justa i solidària.​

El Fons d’Acció Social de la Sagrada Família neix amb la clara voluntat de servei a les persones i col·lectius més vulnerables de l’Arxidiòcesi de Barcelona. ​En aquest sentit, el Fons Social està basat en els pilars de:

  • Comunitat: dirigit a les persones que la formen, sense fer-ne cap exclusió.​
  • Equitat: perquè tots tinguem les mateixes oportunitats.​
  • Solidaritat: és el valor humà el que ens empeny a actuar per construir una societat millor.​

L’objectiu principal del Fons d'Acció Social és el de contribuir a fer una societat més humana, justa i solidària.​

espacio4

espacio4

espacio4

Convocatòries

Convocatòries

Convocatòries

Línea

Línea

Línea

Póximes convocatòries

Més informació properament.

Més informació properament.

espacio

espacio

espacio