espacio4

espacio4

espacio4

Fons d'Acció Social

Fons d'Acció Social

Fons d'Acció Social

espacio4

espacio4

espacio4

espacio

espacio

espacio

espacio4

espacio4

espacio4

espacio4

espacio4

espacio4

Fons d’Acció Social

A finals del segle XIX, l’Asociación Espiritual de Devotos de San José, amb Josep Maria Bocabella com a president, va decidir construir un temple dedicat a la Sagrada Família.​ En l'acta fundacional del temple, s'anuncia que aquesta ha de ser una obra que «exalci la fe i en què la caritat sigui present».

El 1883 Antoni Gaudí va assumir el projecte de la Sagrada Família, va donar continuïtat a la intenció fundacional del temple i va demostrar sempre una sensibilitat cap a les persones. ​Gaudí tenia molt en compte els obrers que treballaven amb ell i les seves famílies. En una època en què no hi havia pensions ni subsidis, Gaudí es va ocupar de facilitar les feines menys dures als treballadors més grans i, d'aquesta manera, garantir la seva continuïtat laboral.​ Per als fills i filles dels treballadors i els infants del barri, va construir unes escoles mixtes al costat mateix del temple. ​

Connectant, doncs, amb els nostres fundadors, amb l’esperit de Gaudí i amb la doctrina social de l’Església, ​el Patronat de la Junta Constructora de la Sagrada Família impulsa el Fons d’Acció Social de la Sagrada Família, adreçat als col·lectius socialment vulnerables de l’Arxidiòcesi de Barcelona.​

A finals del segle XIX, l’Asociación Espiritual de Devotos de San José, amb Josep Maria Bocabella com a president, va decidir construir un temple dedicat a la Sagrada Família.​ En l'acta fundacional del temple, s'anuncia que aquesta ha de ser una obra que «exalci la fe i en què la caritat sigui present».

El 1883 Antoni Gaudí va assumir el projecte de la Sagrada Família, va donar continuïtat a la intenció fundacional del temple i va demostrar sempre una sensibilitat cap a les persones. ​Gaudí tenia molt en compte els obrers que treballaven amb ell i les seves famílies. En una època en què no hi havia pensions ni subsidis, Gaudí es va ocupar de facilitar les feines menys dures als treballadors més grans i, d'aquesta manera, garantir la seva continuïtat laboral.​ Per als fills i filles dels treballadors i els infants del barri, va construir unes escoles mixtes al costat mateix del temple. ​

Connectant, doncs, amb els nostres fundadors, amb l’esperit de Gaudí i amb la doctrina social de l’Església, ​el Patronat de la Junta Constructora de la Sagrada Família impulsa el Fons d’Acció Social de la Sagrada Família, adreçat als col·lectius socialment vulnerables de l’Arxidiòcesi de Barcelona.​

youtube

espacio4

espacio4

espacio4

espacio4

espacio4

espacio4

espacio

espacio

espacio

Objectius

Objectius

Objectius

Línea

Línea

Línea

Els objectius

El Fons d’Acció Social de la Sagrada Família neix amb la clara voluntat de servei a les persones i col·lectius més vulnerables de l’Arxidiòcesi de Barcelona. ​En aquest sentit, el Fons Social està basat en els pilars de:

  • Comunitat: dirigit a les persones que la formen, sense fer-ne cap exclusió.​
  • Equitat: perquè tots tinguem les mateixes oportunitats.​
  • Solidaritat: és el valor humà el que ens empeny a actuar per construir una societat millor.​

L'objectiu principal del Fons d'Acció Social és el de contribuir a crear una societat més humana, més justa i més solidària

El Fons d’Acció Social de la Sagrada Família neix amb la clara voluntat de servei a les persones i col·lectius més vulnerables de l’Arxidiòcesi de Barcelona. ​En aquest sentit, el Fons Social està basat en els pilars de:

  • Comunitat: dirigit a les persones que la formen, sense fer-ne cap exclusió.​
  • Equitat: perquè tots tinguem les mateixes oportunitats.​
  • Solidaritat: és el valor humà el que ens empeny a actuar per construir una societat millor.​

L'objectiu principal del Fons d'Acció Social és el de contribuir a crear una societat més humana, més justa i més solidària

espacio4

espacio4

espacio4

espacio4

espacio4

espacio4

Resolució de la convocatòria 2023

Resolució de la convocatòria 2023

Resolució de la convocatòria 2023

Línea

Línea

Línea

espacio4

espacio4

espacio4

Póximes convocatòries

Des de la Sagrada Família us agraïm l’interès en aquesta primera convocatòria del Fons d’Acció Social.

La resolució de la convocatòria 2023 d’ajuts vinculats al Fons d’Acció Social de la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família s'ha fet pública el dia 3 de juny del 2024.

La valoració dels projectes ha estat realitzada per un jurat i un comitè tècnic designat a aquest efecte, i ha inclòs la valoració de criteris qualitatius, tècnics i econòmics, que han estat ponderats a fi d'obtenir la puntuació global de cadascun dels projectes valorats, segons s'estableix en les bases d'aquesta convocatòria.

Es pot consultar l'acta amb les entitats seleccionades AQUÍ.

Es poden consultar les entitats seleccionades i l'assignació dels ajuts AQUÍ.

Per a qualsevol dubte relacionat amb la convocatòria 2023, podeu contactar amb nosaltres directament a través del correu electrònic FonsAccioSocial@ext.sagradafamilia.org o del telèfon 900 334 353.

Us confirmem que aviat s’obrirà una segona convocatòria. Properament us facilitarem més informació al respecte.

Des de la Sagrada Família us agraïm l’interès en aquesta primera convocatòria del Fons d’Acció Social.

La resolució de la convocatòria 2023 d’ajuts vinculats al Fons d’Acció Social de la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família s'ha fet pública el dia 3 de juny del 2024.

La valoració dels projectes ha estat realitzada per un jurat i un comitè tècnic designat a aquest efecte, i ha inclòs la valoració de criteris qualitatius, tècnics i econòmics, que han estat ponderats a fi d'obtenir la puntuació global de cadascun dels projectes valorats, segons s'estableix en les bases d'aquesta convocatòria.

Es pot consultar l'acta amb les entitats seleccionades AQUÍ.

Es poden consultar les entitats seleccionades i l'assignació dels ajuts AQUÍ.

Per a qualsevol dubte relacionat amb la convocatòria 2023, podeu contactar amb nosaltres directament a través del correu electrònic FonsAccioSocial@ext.sagradafamilia.org o del telèfon 900 334 353.

Us confirmem que aviat s’obrirà una segona convocatòria. Properament us facilitarem més informació al respecte.

espacio4

espacio4

espacio4

espacio

espacio

espacio