Normativa detallada de la Basílica de la Sagrada Família

La Basílica de la Sagrada Família és oberta a tothom. Tant per respecte com per a la seguretat de tothom, demanem als visitants que compleixin les normes següents. L’incompliment de la normativa pot representar que no s’autoritzi l’entrada o la sortida dels recintes. A continuació, trobaràs un extracte de la normativa.

Consulta la normativa i condicions de compra aquí.

La Basílica de la Sagrada Família és oberta a tothom. Tant per respecte com per a la seguretat de tothom, demanem als visitants que compleixin les normes següents. L’incompliment de la normativa pot representar que no s’autoritzi l’entrada o la sortida dels recintes. A continuació, trobaràs un extracte de la normativa.

Consulta la normativa i condicions de compra aquí.

Descarregar normativa

Normativa detallada de la Basílica de la Sagrada Família

Al control d’accés, el visitant serà sotmès a la revisió de bosses, motxilles, equipatges, equips fotogràfics i videogràfics professionals, i efectes personals.

En cas que es detecti un objecte perillós, podrà ser requisat fins a la sortida o entregat a les forces i cossos de seguretat, segons el cas, o es podrà denegar l’accés del visitant al temple.

Tampoc no s’hi podrà accedir amb begudes de l’exterior ni amb substàncies estupefaents.

L’accés i l’estada al recinte de la Basílica estan subjectes a la possessió del bitllet d’entrada, que s’haurà de mostrar al personal d’atenció al públic i/o de seguretat que ho requereixi, així com al personal de la Basílica degudament acreditat que ho sol·liciti.

La JUNTA CONSTRUCTORA es reserva el dret de modificar itineraris o de limitar els espais visitables del temple per motius de seguretat, restauració, manteniment, condicions meteorològiques adverses o esdeveniments puntuals. Aquests canvis no afectaran el preu de les entrades ni donaran dret a l’usuari a cap reclamació.

Per respecte als altres visitants i per mantenir l’atmosfera de recolliment pròpia d’una església, es prega fer la visita sense aixecar el to de veu. Durant la visita, s’ha de mantenir un comportament cívic i evitar aglomeracions i corredisses dins del recinte.

Queda prohibida la realització de qualsevol mena d’acte reivindicatiu al recinte de la Basílica. No es permet fumar ni menjar dins del recinte. Només es poden consumir begudes fora de l’edifici.

Dins del recinte tampoc es permet fer fotografies ni vídeos amb trípode, excepte en el cas de les persones o empreses prèviament acreditades pel Departament de Premsa. No es permet la realització de fotografies ni gravacions de vídeo amb finalitats comercials, publicitàries ni divulgatives sense l’autorització prèvia per escrit de la Fundació.

És obligatori respectar, protegir i fomentar la dignitat personal, la privacitat i els drets personals de totes les persones amb què sinteractuï durant la visita.

Per raons de seguretat, no es permet l’ús de gorres ni de barrets dins la nau o al museu excepte per motius religiosos, de credo o de salut. Tampoc es pot entrar descalç.

Com a església catòlica, es requereix vestir decorosament i s’estableixen les limitacions següents:

  • No es permet entrar amb roba transparent.
  • No es permet entrar amb pantalons i faldilles que no cobreixin, com a mínim, mitja cuixa.
  • No es permet entrar amb roba de bany.
  • No està permesa l’entrada amb indumentària orientada a celebracions de qualsevol mena ni amb ornaments dissenyats per distreure o cridar l’atenció amb finalitats artístiques, religioses, promocionals o de qualsevol altre gènere.

No es permet accedir a la Basílica amb equipament fotogràfic, d’enregistrament sonor i/o videogràfic. Només ho podran fer els mitjans autoritzats prèviament i per escrit pel Departament de Premsa.

No es permet accedir a la Basílica amb equipament fotogràfic, d’enregistrament sonor i/o videogràfic professional per realitzar sessions de fotos i/o vídeos amb indumentària orientada a celebracions de qualsevol mena ni amb ornaments dissenyats per distreure o cridar l’atenció amb finalitats artístiques, religioses, promocionals o de qualsevol altra mena.

Tampoc es permet realitzar enregistraments fotogràfics, sonors i/o videogràfics ni retransmetre continguts des del recinte de la Basílica amb finalitats comercials, publicitàries ni divulgatives sense l’autorització prèvia i per escrit de la Fundació.

Abans de sortir del recinte, és obligatori tornar les audioguies i els emissors-receptors en les mateixes condicions en què s’han lliurat.

INDIVIDUALS. Es consideren visites individuals aquelles que una persona faci sola, en parella, amb amics, familiars, etc., i que siguin de menys de 10 persones.

GRUPS. Es considera grup a partir de 10 persones. Per gestionar reserves de grups és necessària la reserva prèvia a través de l’adreça electrònica reserves@ext.sagradafamilia.org.

Els grups podran ser de menys de 10 persones, però es facturarà sempre per a un mínim de 10 persones.

Tots els grups han de venir acompanyats d’un guia oficial de la Generalitat de Catalunya.

ESCOLARS. Per a estudiants de qualsevol nivell educatiu. Es pot triar entre visites didàctiques, dintre del programa educatiu de la Basílica, o visites escolars amb guia.

Tots els grups escolars han de venir acompanyats d’un guia oficial de la Generalitat de Catalunya.

Com a norma general, no s’admetran canvis o devolucions d’entrades.

Per tramitar canvis o devolucions, s’hauran de sol·licitar sempre amb un mínim de 48 hores d’antelació respecte a la data de la visita; per a terminis inferiors a 48 hores, s’haurà de presentar un justificant oficial que acrediti que no s’ha pogut fer la visita. El canvi o devolució serà sempre per a entrades no utilitzades.

El canvi s’haurà de tramitar necessàriament dins del període màxim de 15 dies després de la data en què estava programada la visita al temple d’acord amb l’entrada originària.

La sol·licitud de canvi s’haurà de tramitar enviant un correu electrònic a l’adreça customer@ext.sagradafamilia.org. En qualsevol cas, la sol·licitud de canvi estarà condicionada per la disponibilitat d’entrades.

Consulta la política de devolucions completa aquí.

Consulta les condicions generals de la compra d’entrades online aquí.