Editor de continguts

angle-left Es col·loca l'última peça abans de l’estel

 

Avui s’ha col·locat el terç superior del fust de la torre de la Mare de Déu, peça que acaba en tres braços o puntes on reposarà l’estel. La peça s’ha col·locat ja ornamentada amb trencadís de colors blaus, que es va difuminant fins a convertir-se en blanc.

 

El fust és la part intermèdia del terminal de la torre de la Mare de Déu, de 18 metres d’alçària, que s’inicia en sis potes i finalitza en tres puntes o braços de suport de l’estel lluminós.

 

El passat mes d’abril del 2021 es col·locava l’encofrat i l’armat del terç inferior, peça de 10,80 metres. Amb la col·locació del terç superior, la torre de la Mare de Déu arriba ja als 134 metres.

 

Al desembre està previst culminar la torre de la Mare de Déu, que serà la primera de les sis torres centrals a acabar-se. Aquest moment històric se celebrarà amb una gran festa de ciutat.